Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Lantmännens gödselterminal vid Östra Hamnen

Vid Lantmännens gödselterminal tar man emot växtnäringsprodukter i lösvikt via sjötransporter. Inom anläggningen förpackar man produkterna i stora säckar som sedan lagras i väntan på vägtransport till slutanvändarna. Vid en eventuell brand i växtnäringsprodukterna kan nitrösa gaser bildas och spridas via brandröken. Nitrösa gaser är giftiga och kan vid inandning i höga koncentrationer leda till kemisk lunginflammation, svår andnöd och lungödem. Effekterna till följd av inandning av nitrösa gaser kan vara fördröjda och symptom kan uppkomma så sent som 48 timmar efter inandning.

Kommunal plan för räddningsinsatsPDF

Information från LantmännenPDF

Lantmännens gödselterminal i Östra hamnen, Lidköping
Sidan publicerad 2020-09-14

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se