Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Tillfällig inkvartering

Skolor, gymnastiksalar, bygdegårdar och dylikt som används för tillfällig övernattning är normalt inte brandskyddstekniskt utformade för att inrymma sovande personer. Detta innebär att man vid tillfällig inkvartering kan behöva vidta särskilda åtgärder för att erhålla en tillfredsställande brandskyddsnivå för de övernattande personerna.

Den som hyr ut en lokal för tillfällig övernattning är ansvarig för att lokalen brandskyddstekniskt är anpassad för ändamålet. Uthyraren ska också informera hyresgästen om hur brandskyddet i lokalerna är utformat. Hyresgästen ansvarar för att övernattningsverksamheten sker på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt och att man vid övernattningstillfället har fungerande rutiner för utrymning och agerande i händelse av brand.

Tillfällig inkvartering anmäls till Räddningstjänsten Västra Skaraborg via nedanstående blankett. Genom anmälan är räddningstjänsten informerad om att det vid anläggningen finns övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för utalarmering av räddningsstyrkor och agerande i samband med eventuell räddningsinsats.

Sidan publicerad 2011-06-16

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se