Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Enligt lag om skydd mot olyckor ska vissa anläggningar lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. I Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga ska den skriftliga redogörelsen lämnas in till Räddningstjänsten Västra Skaraborg vid nyetablering eller om det skett någon väsentlig ändring.

Med väsentlig ändring avses:

 • Ändrade uppgifter gällande ägare eller nyttjanderättshavare
 • Ändrad byggnads- eller verksamhetsyta
 • Ändringar gällande verksamhetens art
 • Ändrat antal personer inom verksamheten
 • Ändrade förhållanden gällande byggnadstekniskt brandskydd eller organisatoriskt brandskydd

Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet gäller anläggningar för:

 • Vård, omsorg och kriminalvård m.m.
 • Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg
 • Hotell och andra tillfälliga boenden
 • Samlingslokaler m.m.
 • Stora industrier eller industrier som hanterar brandfarliga varor
 • Byggnader med stora kulturhistoriska värden
 • Byggnader vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand
Sidan publicerad 2011-06-14

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se