Lidköpings logotyp
Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Vara kommun
Logotyp

Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor

Vid tillsyn sker en kontroll av att den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor efterlever gällande bestämmelser.

Tillsynen omfattar dels tekniska frågor och dels organisatoriska frågor.

Förråd eller utrustning som innehåller brandfarliga eller explosiva varor ska vara utförda av rätt material, vara placerade på en lämplig plats och ha de säkerhetssystem som behövs för att hindra olyckor.

Organisatoriskt handlar det om att ha tillgång till rätt kompetens och att det finns drift och underhållsrutiner som säkerställer att skyddssystemen fungerar.

Nedanstående checklistor används som underlag vid tillsyn.

Sidan publicerad 2011-06-16

Kontaktinformation

Vid nödsituation:
SOS-alarm telefon: 112
Informationsnummer 113 13

Besöksadress:
Tornväktargatan 2
531 57 Lidköping
Telefon: 0510-77 17 00
Fax: 0510-77 08 39

Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Tornväktargatan 2
531 57 LIDKÖPING
Telefon 0510-77 17 00
Fax 0510-77 08 39
raddningstjansten@lidkoping.se